گیمیفیکیشن در آموزش

گیمیفیکیشن در آموزش: دگرگونی در یادگیری با به‌کارگیری بازی

در سال‌های اخیر، ادغام فناوری در آموزش، دریچه‌ای نو به سوی فرصت‌های مختلف برای ارتقای فرآیند یادگیری گشوده است. یکی از مهم‌ترین و جذاب‌...

ادامه مطلب

زنجیره تامین دیجیتال

زنجیره تأمین دیجیتال چیست و چگونه می توان در این حوزه موفق شد؟

زنجیره تأمین شبکه‌ای از افراد و شرکت‌هایی است که در تولید یک محصول و رساندن آن به مصرف‌کننده دخیل هستند. حلقه‌های زنجیره از تولیدکنندگا...

ادامه مطلب