خانه » کارگاه‌ آموزشی حضوری

ارائه گواهینامه معتبر و ویدئو آموزشی دوره

آموزش حضوری در آکادمی علم و صنعت شیخ بهایی

کارگاه‌ آموزشی حضوری ویـــژه خـرداد مـاه

کارگاه‌ آموزشی حضوری

 مدیریت استراتژیک در نگهداری و تعمیرات:

سرفصل کارگاه‌ آموزشی حضوری:

1.تعاریف قدیم و جدید نت و تفاوت آنها با یکدیگر
2. تعریف مدیریت نت بر طبق استاندارد ایزو 13306
3. تقسیم بندی نت بر طبق 4.استانداردهای ایزو 13306 و ایزو 14224
5. تعاریف تحلیل علت ریشه ای (RCA ) از دیدگاه NASA و ABB
6. آشنایی با فیلدهای اطلاعاتی یک فرم مناسب درخواست و گزارش تعمیردر قالب کاغذی و نرم افزاری و مزایای حاصل از تکمیل صحیح آن
7.تشریح مفهوم نگهداری پایه ای و تاثیر آن در افزایش آماده بکاری 8.تجهیزات بنا به دیدگاه متخصصان نت
9.کدبندی انواع فعالیتهای نت بر طبق استاندارد ایزو 14224
10.ملزومات لازم جهت طراحی و اجرای سیستم نت برنامه ریزی شده
11.تشریح مفهوم برنامه ریزی راهبردی نت
12.اطلاعات پایه موردنیاز جهت استقرار سیستم نت برنامه ریزی شده
13.تشریح مفهوم آزمون مقبولیت/ سیستم مکانیزه نت /نقشه راه تعالی نت/معیارهای ارزیابی سیستم نت
14.انواع روشهای سازماندهی واحدهای مجری نت و مزایا و معایب هر یک

تاریخ برگزاری: 1403/03/30
ساعت برگزاری : 8:30 الی 16:30
همراه با میان وعده، ناهار، پک آموزشی ، ارائه گواهینامه معتبر و فیلم آموزشی کارگاه
هزینه: 2.500.000 تومان
هزینه کارگاه آنلاین: 2.200.000 تومان

کارگاه‌ آموزشی حضوری ویژه خرداد، تیر و مرداد ماه

 آداب تشریفات و پذیرایی:

سرفصل‌های کارگاه‌ آموزشی حضوری
1. آشنایی با اصول تشریفات و مفاهیم کدهای رفتاری
2.  استانداردهای پوشش
3.  ادبیات و فن بیان در محیطهای اداری
4. بهداشت و آراستگی
5. چیدمان و پذیرایی در جلسات
6.  نحوه سرویس دهی صبحانه و ناهار

برگزار شد
پکیج آموزشی آفلاین این دوره موجود است.

تاریخ برگزاری: 1403/02/12
ساعت برگزاری 8:30 الی 13:30
همراه با میان وعده و پک آموزشی و گواهینامه معتبر

هزینه: 1.200.000 تومان

نکات پنهان سامانه مودیان :

سرفصل‌های کارگاه‌ آموزشی حضوری:
1. نحوه ثبت نام در سامانه مودیان
2. نحوه ورود اطلاعات در سامانه
3. تکالیف حسابداران در رابطه با سامانه مودیان
4. بررسی تغییرات در نحوه ورود
5. اطلاعات در معاملات فصلی و ارزش افزوده
6. بررسی اشتغال زایی حسابداری پس از سامانه مودیان


برگزار شد

تاریخ برگزاری: 1403/02/26
ساعت برگزاری: 13:00 الی 17:00 عصر
همراه با میان وعده و پک آموزشی و گواهینامه معتبر

هزینه: 900.000 تومان

اصول سرپرستی :

سرفصل های کارگاه‌ آموزشی حضوری:
.1 مفهوم و اهمیت شغل سرپرستی، ناظرو مربی
2. مسئولیت های سرپرستان
3. رموز موفقیت در کار و حرفه
4. هوش هیجانی
5. رهبری کارآمد کارکنان
6. ارتباطات تعاملی
7. انگیزش در منابع انسانـی

برگزار شد

تاریخ برگزاری: 1403/03/07
ساعت برگزاری: 13:00 الی 19:00 عصر
همراه با میان وعده ، پک آموزشی و ارائه گواهینامه معتبر

هزینه: 900.000 تومان

پکیج آموزشی دوره آداب تشریفات و پذیرایی در سازمان ها

 • مدرس دوره تشریفات: 
  استاد سیدرضا حسینی مدرس و نویسنده در حوزه گردشگر ی هتلداری، کارشناس مجری رادیو، مدیریت شرکت خدمات هتلداری و گردشگری کویر،
 • مدت زمان دوره:
  5 ساعت آموزش مفید همراه با جزوه تخصصی
 • اهداف دوره :
  ارتقاء مهارت نیروهای خدماتی در زمینه اصول و آداب تشریفات و پذیرایی
 • همراه با آزمون و ارائه مدرک معتبر 
  هزینه پکیج آموزشی: 530.000 تومان

 نگهداری و تعمیرات :

سرفصل های کارگاه‌ آموزشی حضوری:

1.تعاریف قدیم و جدید نت و تفاوت آنها با یکدیگر
2. تعریف مدیریت نت بر طبق استاندارد ایزو 13306
3. تقسیم بندی نت بر طبق 4.استانداردهای ایزو 13306 و ایزو 14224
5. تعاریف تحلیل علت ریشه ای (RCA ) از دیدگاه NASA و ABB
6. آشنایی با فیلدهای اطلاعاتی یک فرم مناسب درخواست و گزارش تعمیردر قالب کاغذی و نرم افزاری و مزایای حاصل از تکمیل صحیح آن
7.تشریح مفهوم نگهداری پایه ای و تاثیر آن در افزایش آماده بکاری 8.تجهیزات بنا به دیدگاه متخصصان نت

تاریخ برگزاری: 1403/03/30
ساعت برگزاری : 8:30 الی 16:30
همراه با میان وعده و پک آموزشی و گواهینامه معتبر

قیمت دوره حضوری: 2.500.000 تومان

کوچینگ خلاقیت سازمانی:

سرفصل های کارگاه‌ آموزشی حضوری:

1.مفاهیم کوئچینگ خلاقیت
2. مدل های خلاقیت
3.شناسایی مشکلات و عارضه یابی
4.راه های افزایش خلاقیت
5.تکنیک های افزایش خلاقیت
6.شکست چهارچوب های فکری
7.خودباوری و افزایش اعتماد بنفس
8.حل مسئله چابک و سریع
9.تکنیک های افزایش ایده پردازی
10.غربال گری ایده ها
11.گام به گام ایده تا اجرا

 تاریخ برگزاری: 1403/04/17
ساعت برگزاری : 8:30 الی 13:30
همراه با میان وعده و پک آموزشی و گواهینامه معتبر
قیمت دوره حضوری: 1.200.000 تومان

مدیریت زنجیره تامین:

سرفصل‌های کارگاه‌ آموزشی حضوری:

1.مفاهیم مدیریت زنجیره تامین
2. ضرورت ها بایسته ها و الزامات SCM
3.مفاهیم مدیریت لجستیک
4.راهبردهای مدیریت زنجیره تامین
5.مدیریت تامین کنندگان
6.مدیریت انبار و موجودی
7.حمل و نقل چندوجهی
8.درس آموخته ها و ملاحظات اجرایی


 

تاریخ برگـــــــزاری:1403/04/20
زمـــان برگـــــــزاری
: 8:30 تا 16:30
قیمت دوره حضوری: 1.200.000 تومان

چالش‌های منابع انسانی:

سرفصل‌های کارگاه‌ آموزشی حضوری:

کــــوچینگ چالشهـــــای جدید (دهه 1400) منابع و راهکارهاخروج نیروها از سازمان
2.کمبود نیرو انسانی برای جذب و استخدام
3.انتظارات جدید نیروی انسانی نسل جدید
4.تغییرات سازمانی و مدیریت
5.حفظ کارکنان مستعد و با تجربه
6.تنوع نیروی انسانی (شخصیت شناسی)
7.عدم دسترسی به بودجه کافی
8.کاهش انگیزش کاری کارکنان
9.زود رنجی منابع انسانی


تاریخ برگـــــــزاری:1403/05/11
زمـــان برگـــــــزاری: 8:30 تا 13:30
قیمت دوره حضوری: 1.200.000 تومان

5S همراه با کارگاه :

سرفصل های کارگاه‌ آموزشی حضوری:

1.تاريخچه 5S
2.اهداف و مزاياي پياده سازي 5S
3.دلايل محبوبيت نسبت به آراستگ
4.عوامل مؤثر در پياده سازي 5.موانع پياده سازي 5S
6.توصيه هايي جهت پياده سازي 5S
7.تعريف 5S
8.آشنايي با مراحل پياده سازي 5S
9.آشنايي با تهيه چک ليستها

 

تاریخ برگزاری: 1403/05/25
ساعت برگزاری: 8:30 الی 13:30
همراه با میان وعده و پک آموزشی و گواهینامه معتبر

قیمت دوره حضوری: 900.000 تومان

رفتارشناسی دیسک:

سرفصل‌های آموزشی این دورهکارگاه‌ آموزشی حضوری:

1.ارتباطات موثر با افراد
2.استعدادیابی و پرورش
3.استعدادهای شخصی
4.شناخت نقاط قوت و ضعف شخصیتی
5.آنالیز و تحلیل رفتار خود و مخاطب
6.تقویت نقاط قوت رفتاری
7.شناخت تیپ های شخصیتی مختلف
8.جذب و استخدام خلاقانه کارکنان 

تاریخ برگـــــــزاری:1403/05/11
زمـــان برگـــــــزاری: 8:30 تا 13:30

قیمت دوره حضوری: 820.000 تومان

جهت رزرو کارگاه‌ آموزشی از طریق تکمیل فرم زیر اقدام نمایید

نمونه گواهینامه ارائه شده پس از شرکت در دوره‌های آموزشی

درخواست شما با موفقیت ارسال شد

کارشناس مربوطه در اولین فرصت با شما تماس خواهد گرفت

شرکت مهندسین مشاور علم و صنعت شیخ بهایی همراه شما در خدمات مشاوره اقتصادی، امکانسنجی فرصت‌های سرمایه گذاری، توسعه  کسب و کار و “برگزاری دوره‌های آموزشی”.

اصفهان، خیابان وحید جنوبی، کوچه 24 (دولت آبادی)، پلاک 5
تلفن: 37866643-031

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

نمادهای اعتبار فروشگاه

پرداخت توسط کلیه کارت‌های بانکی

سبد خرید
فروشگاه
0 آیتم سبد خرید
حساب کاربری

ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟