حسابداری و مدیریت مالی, مقالات

حسابداری مالی چیست و بازار کار آن چطور است؟

حسابداری مالی، زبانی برای گزارش وضعیت و عملکرد مالی یک شرکت به افراد ذینفع مانند سهامداران، سرمایه گذاران، بستانکاران و مدیران است. این زبان، اطلاعات مالی را در قالب صورت های مالی مانند ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان نقدی و یادداشت های توضیحی ارائه می دهد.

حسابداری مالی چیست؟

حسابداری مالی عبارت است از فرآیند ثبت، تلخیص و گزارشگری معاملات تجاری یک شرکت از طریق صورت‌های مالی. این صورت‌ها شامل موارد زیر می‌شوند:

 • صورت سود و زیان: نمایش درآمدها و هزینه‌ها در یک دوره زمانی.
 • صورت‌وضعیت مالی: نشان دادن دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق مالکانه.
 • صورت تغییرات در حقوق مالکانه: نمایش تغییرات حقوق مالکانه در یک دوره.
 • صورت جریان‌های نقدی: نمایش جریان نقدی واحد تجاری در یک دوره.

وظایف اصلی حسابداری مالی:

 • ثبت و طبقه بندی معاملات مالی: اولین قدم در حسابداری مالی، ثبت دقیق و کامل تمام معاملات مالی یک شرکت است. این معاملات سپس بر اساس نوع و ماهیتشان در دسته های مختلفی مانند درآمد، هزینه، دارایی، بدهی و حقوق صاحبان سهام طبقه بندی می شوند.
 • تهیه گزارش های مالی: پس از ثبت و طبقه بندی معاملات، حسابداران مالی اقدام به تهیه گزارش های مالی می کنند. این گزارش ها که شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان نقدی و یادداشت های توضیحی هستند، تصویری کلی از وضعیت و عملکرد مالی شرکت ارائه می دهند.
 • تحلیل و تفسیر اطلاعات مالی: حسابداران مالی نه تنها اطلاعات مالی را جمع آوری و گزارش می کنند، بلکه به تحلیل و تفسیر آن ها نیز می پردازند. این تحلیل ها به مدیران و دیگر ذینفعان در تصمیم گیری های آگاهانه و صحیح کمک می کند.

تفاوت حسابداری مالی با سایر مدل های حسابداری:

 • حسابداری مالی در مقابل حسابداری مدیریتی: حسابداری مالی بر ارائه اطلاعات به افراد ذینفع خارجی تمرکز دارد، در حالی که حسابداری مدیریتی بر ارائه اطلاعات به منظور تصمیم گیری های داخلی در شرکت تمرکز دارد.
 • حسابداری مالی در مقابل حسابداری بهای تمام شده: حسابداری مالی بر ثبت و گزارش معاملات مالی بر اساس اصول پذیرفته شده حسابداری تمرکز دارد، در حالی که حسابداری بهای تمام شده بر محاسبه هزینه تمام شده محصولات و خدمات تمرکز دارد.
 • حسابداری مالی در مقابل حسابرسی: حسابداری مالی به جمع آوری و گزارش اطلاعات مالی می پردازد، در حالی که حسابرسی به بررسی و راستی آزمایی این اطلاعات توسط یک شخص ثالث مستقل می پردازد.

شغل حسابداری مالی: نظم دهنده دنیای اعداد

حسابداری مالی، شغلی تخصصی در زمینه ثبت، طبقه بندی و گزارش معاملات مالی یک شرکت یا سازمان است. حسابداران مالی با استفاده از مهارت های خود، اطلاعات مالی را به زبان قابل فهم برای ذینفعان مختلف مانند سهامداران، سرمایه گذاران، بستانکاران و مدیران ارائه می دهند.

شغل حسابداری مالی: نظم دهنده دنیای اعداد

وظایف اصلی حسابدار مالی:

 • ثبت و طبقه بندی معاملات مالی: اولین قدم در حسابداری مالی، ثبت دقیق و کامل تمام معاملات مالی یک شرکت است. این معاملات سپس بر اساس نوع و ماهیتشان در دسته های مختلفی مانند درآمد، هزینه، دارایی، بدهی و حقوق صاحبان سهام طبقه بندی می شوند.
 • تهیه گزارش های مالی: پس از ثبت و طبقه بندی معاملات، حسابداران مالی اقدام به تهیه گزارش های مالی می کنند. این گزارش ها که شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان نقدی و یادداشت های توضیحی هستند، تصویری کلی از وضعیت و عملکرد مالی شرکت ارائه می دهند.
 • تحلیل و تفسیر اطلاعات مالی: حسابداران مالی نه تنها اطلاعات مالی را جمع آوری و گزارش می کنند، بلکه به تحلیل و تفسیر آن ها نیز می پردازند. این تحلیل ها به مدیران و دیگر ذینفعان در تصمیم گیری های آگاهانه و صحیح کمک می کند.
 • انجام وظایف مربوط به مالیات و بیمه: حسابداران مالی وظایف مربوط به محاسبه و پرداخت مالیات و بیمه را نیز بر عهده دارند.
 • به روز بودن دانش و مهارت: با توجه به تغییرات دائمی قوانین و مقررات مالی، حسابداران مالی باید دانش و مهارت خود را به طور مداوم به روز نگه دارند.

بازار کار حسابداری مالی:

بازار کار حسابداری مالی در حال حاضر از رونق خوبی برخوردار است. دلیل این امر، نیاز روزافزون شرکت ها و سازمان ها به اطلاعات مالی دقیق و قابل اعتماد برای تصمیم گیری های صحیح است.

عوامل موثر بر بازار کار حسابداری مالی:

 • نوع تخصص: حسابداران مالی با تخصص های مختلف مانند حسابداری مالیاتی، حسابرسی و حسابداری دولتی، از مزیت های شغلی بیشتری برخوردارند.
 • تجربه کاری: حسابداران مالی با سابقه کار بیشتر، در یافتن شغل مناسب و کسب حقوق و مزایای بهتر، شانس بیشتری دارند.
 • مهارت های نرم: مهارت های نرم مانند تسلط بر زبان انگلیسی، مهارت های ارتباطی و کامپیوتری، در موفقیت شغلی حسابداران مالی نقش مهمی دارند.

چالش های شغل حسابداری مالی:

 • کار با حجم بالای اطلاعات: حسابداران مالی با حجم بالایی از اطلاعات سروکار دارند که می تواند منجر به خستگی و فرسودگی شغلی شود.
 • فشار کاری بالا: به خصوص در زمان های تهیه گزارش های مالی، حسابداران مالی تحت فشار کاری زیادی قرار دارند.
 • تغییرات دائمی قوانین و مقررات: حسابداران مالی باید به طور مداوم قوانین و مقررات مالی را به روز نگه دارند که می تواند چالش برانگیز باشد.

با وجود چالش های موجود، شغل حسابداری مالی یک شغل با ثبات و پردرآمد است که فرصت های شغلی متنوعی را برای افراد واجد شرایط فراهم می کند. برای آمادگی و کسب مهارت بدون دانشگاه، میتوانید در دوره‌های آموزش حسابداری شرکت کنید.

حقوق حسابداران در سال 1402:

میانگین حقوق حسابداران در ایران به عوامل مختلفی مانند سابقه کار، تخصص، نوع شرکت یا سازمان، محل کار و مهارت های فردی بستگی دارد. با این حال، می توان به طور تقریبی حقوق حسابداران جونیور و سینیور در سال 1402 را به شرح زیر برآورد کرد:

آموزش حسابداری آکادندمی علم و صنعت شیخ بهایی

حسابداران جونیور:

 • حداقل حقوق: 8 تا 10 میلیون تومان
 • حداکثر حقوق: 15 تا 20 میلیون تومان

حسابداران سینیور:

 • حداقل حقوق: 15 تا 20 میلیون تومان
 • حداکثر حقوق: 30 تا 40 میلیون تومان

عوامل موثر بر حقوق حسابداران:

 • سابقه کار: حسابداران با سابقه کار بیشتر، حقوق و مزایای بیشتری دریافت می کنند.
 • تخصص: حسابداران با تخصص های خاص مانند حسابداری مالیاتی، حسابرسی و حسابداری دولتی، از حقوق و مزایای بیشتری برخوردارند.
 • نوع شرکت یا سازمان: حقوق حسابداران در شرکت های بزرگ و دولتی معمولاً بیشتر از شرکت های کوچک و خصوصی است.
 • محل کار: حقوق حسابداران در شهرهای بزرگ معمولاً بیشتر از شهرهای کوچک است.
 • مهارت های فردی: حسابداران با مهارت های نرم مانند تسلط بر زبان انگلیسی، مهارت های ارتباطی و کامپیوتری، حقوق و مزایای بیشتری دریافت می کنند.

بهترین دانشگاه‌های ایران برای رشته حسابداری مالی

در اینجا لیست برخی از بهترین دانشگاه‌های ایران برای خواندن رشته حسابداری آورده شده است:

 • دانشگاه تهران
 • دانشگاه علامه طباطبایی
 • دانشگاه شهید بهشتی
 • دانشگاه فردوسی مشهد
 • دانشگاه اصفهان
 • دانشگاه شیراز
 • دانشگاه علم و صنعت ایران
 • دانشگاه امیرکبیر
 • دانشگاه صنعتی شریف
 • دانشگاه تربیت مدرس

این دانشگاه‌ها در رتبه‌بندی‌های مختلف کشوری و بین‌المللی در رتبه‌های برتر قرار دارند و از اعضای هیئت علمی برجسته و امکانات آموزشی و پژوهشی خوبی برخوردارند.

در انتخاب دانشگاه برای رشته حسابداری، علاوه بر رتبه و اعتبار دانشگاه، باید به عواملی مانند علاقه و گرایش خود، شهریه دانشگاه، محل سکونت و امکانات رفاهی دانشگاه نیز توجه کنید.

نکاتی برای انتخاب دانشگاه برای رشته حسابداری:

 • علاقه و گرایش خود را در نظر بگیرید. رشته حسابداری گرایش‌های مختلفی مانند حسابداری مالی، حسابرسی، حسابداری دولتی و حسابداری بازرگانی دارد. قبل از انتخاب دانشگاه، به این موضوع فکر کنید که به کدام گرایش علاقه دارید و می‌خواهید در آن تخصص پیدا کنید.
 • شهریه دانشگاه را بررسی کنید. شهریه دانشگاه‌های مختلف برای رشته حسابداری متفاوت است. قبل از انتخاب دانشگاه، شهریه دانشگاه‌های مختلف را بررسی کنید و دانشگاهی را انتخاب کنید که با توان مالی شما تناسب داشته باشد.
 • محل سکونت خود را در نظر بگیرید. اگر می‌خواهید در شهر محل سکونت خود به تحصیل در رشته حسابداری بپردازید، باید دانشگاه‌های آن شهر را بررسی کنید و دانشگاهی را انتخاب کنید که از نظر کیفیت آموزشی و امکانات رفاهی در رتبه‌های برتر قرار داشته باشد.
 • امکانات رفاهی دانشگاه را بررسی کنید. امکانات رفاهی دانشگاه مانند خوابگاه، سلف غذا، کتابخانه و امکانات ورزشی در انتخاب دانشگاه برای رشته حسابداری از اهمیت بالایی برخوردار است.

واحدهای درسی رشته حسابداری مالی

واحدهای درسی رشته حسابداری در دانشگاه های مختلف ایران تقریباً مشابه هم هستند و به طور کلی به دو دسته دروس عمومی و دروس تخصصی تقسیم می شوند.

دروس عمومی:

 • زبان فارسی
 • زبان انگلیسی
 • اندیشه اسلامی
 • انقلاب اسلامی
 • تربیت بدنی
 • آشنایی با دفاع مقدس
 • اخلاق اسلامی
 • روانشناسی عمومی
 • اصول جامعه شناسی
 • ریاضیات پایه
 • اقتصاد خرد
 • اقتصاد کلان

دروس تخصصی:

 • اصول حسابداری 1 و 2
 • حسابداری میانه 1 و 2
 • حسابداری صنعتی 1 و 2
 • حسابداری پیشرفته 1 و 2
 • حسابداری مالی 1 و 2
 • حسابداری دولتی
 • حسابداری بازرگانی
 • حسابداری پیمانکاری
 • حسابداری مالیاتی
 • حسابداری خدمات
 • حسابداری بانک ها
 • حسابداری بیمه
 • حسابداری صندوق های بازنشستگی
 • آمار و کاربرد آن در حسابداری
 • مبانی کامپیوتر و کاربرد آن در حسابداری
 • تحقیق در عملیات
 • کنترل های داخلی
 • حسابرسی 1 و 2
 • اصول حسابرسی داخلی
 • حسابرسی عملی
 • مبانی حسابرسی دولتی
 • بازرسی داخلی
 • حسابداری بهای تمام شده
 • بودجه بندی
 • تحلیل و تفسیر صورت های مالی
 • مدیریت مالی 1 و 2
 • بازار سرمایه
 • سمینار حسابداری

علاوه بر دروس ذکر شده، دانشجویان باید یک پروژه کارشناسی نیز در رشته حسابداری ارائه دهند.

تعداد واحدهای درسی رشته حسابداری در دانشگاه های مختلف ایران بین 130 تا 140 واحد است.

نکته: این لیست فقط شامل تعدادی از دروس اصلی رشته حسابداری است و ممکن است در دانشگاه های مختلف، دروس اختیاری و تخصصی دیگری نیز ارائه شود.

جمع بندی

حسابداری مالی ابزاری مهم برای ارائه اطلاعات مالی به افراد ذینفع است. این اطلاعات به آن ها کمک می کند تا در مورد سرمایه گذاری، اعطای وام، و سایر تصمیمات اقتصادی خود به طور آگاهانه تصمیم گیری کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *