ثبت نام در وبینار رایگان : با فرزندت همراه شو

آموزش رفتار با فرزندان خود در دوران بلوغ

مدت زمان دوره‌ها

مقدماتی: ۴۵ ساعت /// پیشرفته: ۴۵ ساعت///مالیاتی: ۳۰ ساعت///نرم افزار پارسیان: ۴۵ ساعت

پیش‌نیاز دوره

مدرک دیپلم کافی است.

مدرک معتبر

مدرک فنی و حرفه‌ای، وزارت کار، گواهینامه پایان دوره همراه معرفی به کار

نحوه پرداخت

نقد و اقساط